Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

...

"αρρήτων επέων πύλας εξευρείν"
Βακχυλίδης